Revestien/Hellåslia, Vennesla

3 eneboligtomter for salg på Revestien/Hellåslia i Heptekjerr i Vennesla.

Eneboligtomtene ligger solrikt og meget bra til i boligområdet på Revestien/Hellåslia, på ”toppen” av Vennesla. De fleste tomtene har fin utsikt og topp solforhold . Tomtene er fra ca 750 – 760 m².

Beliggenhet:

Tomtene ligger i blindvei, i et nytt boligfelt på Revestien/Hellåslia.

Revestien ligger tett inntil Hellåslia og det etablerte boligområdet Heptekjerr. Hellåslia er utbygd de siste 4 årene og Heptekjerr ble bygd ut for ca. 25 år siden. Området er kjent for sitt gode boligmiljø.

Tomtene ligger fritt, solrikt og barnevennlig beliggende med gang- og sykkelsti til barne-, ungdoms- og videregående skole. Sykkelavstand til Vennesla sentrum med alle fasiliteter, samt nærhet til bussholdeplass. Lekeplasser og flott turterreng i umiddelbar nærhet.

Byggemåte:

Tomtene selges uten byggeklausul.

Parkering:

Parkering løses på egen grunn.

Tomt:

Tomtene er selveiertomter. Tomtene vil bli oppmålt før overtagelse. Kaspar Strømme AS, som er maskinentreprenør i området, må benyttes til all tomteopparbeidelse. Tomtekjøper må inngå egen kontrakt med maskinentreprenøren for dette arbeidet. Kostnad for tomteopparbeidelse kommer som tillegg til kjøpesum for tomt.

Vei, vann og kloakk:

Det er kommunal vei inn til tomtene. Boligen skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Teknisk anlegg for vann, avløp og strøm blir liggende klart i tomegrense. Kjøper, ved områdets maskinentreprenør, må selv stå for grøft og videreføre teknisk anlegg inn i aktuell byggegrop.

Kjøper betaler den til enhver tid gjeldende kommunal tilkobling, for tiden utgjør denne pr. tomt kr 15.000,- for vann og kr 25.000,- for avløp. Gebyret gjelder for boliger opp til 200 kvm BRA. Overskytende areal: kr 26,88 pr kvm for vann og kr 45,5 for avløp.

Off. avgifter:

Kommunale avgifter består av renovasjon, eiendomsskatt, faste gebyrer og forbruksgebyr for vann og avløp.

Faste gebyrer årlig for vann og avløp utgjør samlet kr 2.750.- Forbruksgebyr på vannmåler kr 12,50 pr. m³ vann og kr 20,50 pr m³ avløp.

Det vil normalt påløpe eiendomsskatt selv om tomten ikke er bebygd.

Reguleringsforhold:

Detaljreguleringsplan for Skådane – Hellåsflaten, del av gnr.6, bnr. 10, 1793,1868 og 1870 i Vennesla kommune. Området er regulert til: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene og reguleringskart følger vedlagt dette prospektet og må gjennomgås nøye da disse gir beskrivelse av hva tomtene kan bebygges med, høyder, utnyttelsesgrad etc.

Diverse:

Tomtene selges som råtomt inklusive teknisk anlegg frem til tomtegrense. Utført opparbeidelseskostnader kommer som tillegg til kjøpesum.

Alle tomtene selges uten byggeklausul.

Sted

Revestien 13-17, Vennesla

Boligtype

Eneboligtomt

BRA

750 - 820 m2

Priser

Kr 990 000

Kontakter

Jørund Løland
Mobilnr. 91129905
jl@agderbygg.no

Bolignr BRA Boligtype Plantegning Pris
Revestien 1, BF2-1 790 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 3, BF2-2 820 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 5, BF2-3 800 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 7, BF2-4 780 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 13, BF3-2 750 m2 Eneboligtomt 990.000,-
Revestien 15, BF3-3 760 m2 Eneboligtomt 990.000,-
Revestien 17, BF3-4 760 m2 Eneboligtomt 990.000,-

Så hyggelig at du er interessert. Vi vil kontakte deg så fort som mulig.

Agderbygg tar ditt personvern på alvor. For at vi skal kunne ta kontakt må du registrere personopplysninger. Du kan velge å oppgi om du ønsker at vi lagrer dine data og om du ønsker å bli kontaktet om relevant informasjon på et senere tidspunkt. SuperOffice er databehandler for dine personopplysninger, som lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å bli slettet eller endre samtykke.

Kontakter

Jørund Løland
Mobilnr. 91129905
jl@agderbygg.no

Forbehold

Det taes forbehold om endringer av tegninger, beskrivelse og opplysninger gitt i salgsprospektet, og det gjøres oppmerksom på at betingelser og priser også kan endres uten varsel.

La oss kontakte deg!

Agderbygg tar ditt personvern på alvor. For at vi skal kunne ta kontakt må du registrere telefonnummer. Du kan velge å oppgi om du ønsker at vi lagrer dine data og om du ønsker å bli kontaktet om relevant informasjon på et senere tidspunkt. SuperOffice er databehandler for dine personopplysninger, som lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å bli slettet eller endre samtykke.

Våre leverandører