Håmoen 21-29, Mosby

Alle eneboligtomtene på Håmoen er SOLGT!

Eneboligtomtene på Håmoen 21-29 ligger solrikt og vestvendt til i nytt boligområde sentralt på Mosby med Mosby barneskole like i nærheten..

Adkomst

Tomtene ligger i blindvei, i et nytt boligfelt. Nye Mosby ligger i det etablerte boligområdet på Mosby som ble bygd ut for ca. 60 år siden. Området er kjent for sitt trygge og gode bomiljø. Tomtene ligger fritt, solrikt og har barnevennlig beliggenhet med trygg og kort vei til barneskole. Sykkelavstand til Kristiansand sentrum med alle fasiliteter, samt nærhet til bussholdeplass. Lekeplasser og turmuligheter i umiddelbar nærhet. Nærheten til elven Otra gir mulighet for fiske og bading.

BYGGEMÅTE

Tomtene selges med byggeklausul der det kan fritt velges bolig fra Agderbygg AS sitt rikholdige boligarkiv. Agderbygg AS sine konsulenter er klare for å bistå i utformingen av deres nye bolig på Nye Mosby. Bolig og garasje må bygges i tråd med reguleringsbestemmelser for boligområdet.

PARKERING

Parkering løses på egen grunn.

TOMT

Tomtene er selveiertomter. Tomtene vil bli oppmålt før overtagelse. Valgt maskinentreprenør for området vil bli benyttet til all tomteopparbeidelse. Tomtene leveres grovplanert med gruset byggegrop samt vann- og avløpsledninger lagt inn til byggegrop. Strøm og fiberkabler leveres inn i byggegrop. Kostnad for jord, beplantning, asfalt, belegningsstein og øvrige opparbeidelseskostnader kommer som tillegg til kjøpesum for grovplanert tomt.

VEI, VANN OG KLOAKK

Det er kommunal vei inn til tomtene. Boligen skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Teknisk anlegg for vann, avløp og strøm blir liggende inn i byggegrop. Kjøper betaler den til enhver tid gjeldende kommunal tilkobling. Se gebyrer fra Kristiansand Kommune for tilkoblingsavgift for vann- og avløp.

OFFENTLIGE AVGIFTER 2015

Kommunale avgifter består av renovasjon, eiendomsskatt, faste gebyrer og/eller eventuelle forbruksgebyr for vann og avløp. Se gebyrer fra Kristiansand Kommune for gebyrer og avgifter. Det vil normalt påløpe eiendomsskatt selv om tomten ikke er bebygd.

REGULERINGSFORHOLD

Detaljreguleringsplan for Håmoen Mosby, PlanId 1349. Området er regulert til: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene og reguleringskart må gjennomgås nøye da disse gir beskrivelse av hva tomtene kan bebygges med, høyder, utnyttelsesgrad etc.

OVERTAGELSE

I løpet av 2015

DIVERSE

Tomtene selges grovplanert med pukk til byggegrop og teknisk anlegg inn i byggegrop. Kostnad for jord, beplantning, asfalt, belegningsstein og øvrige opparbeidelseskostnader kommer som tillegg til kjøpesum for grovplanert tomt. Tomtene er ikke endelig oppmålt og det kan forekomme arealjusteringer uten at det kan kreves prisreduksjon.

Sted

Håmoen 21-29, Kristiansand nord

Boligtype

Eneboligtomt

Kontakter

Jørund Løland
911 29 905
38 10 60 70
jl@agderbygg.no

Så hyggelig at du er interessert. Vi vil kontakte deg så fort som mulig.

Agderbygg tar ditt personvern på alvor. For at vi skal kunne ta kontakt må du registrere personopplysninger. Du kan velge å oppgi om du ønsker at vi lagrer dine data og om du ønsker å bli kontaktet om relevant informasjon på et senere tidspunkt. SuperOffice er databehandler for dine personopplysninger, som lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å bli slettet eller endre samtykke.

Kontakter

Jørund Løland
911 29 905
38 10 60 70
jl@agderbygg.no

Finansiering

Privat finansiering

Forbehold

Det taes forbehold om endringer av tegninger, beskrivelse og opplysninger gitt i salgsprospektet, og det gjøres oppmerksom på at betingelser og priser også kan endres uten varsel.

La oss kontakte deg!

Agderbygg tar ditt personvern på alvor. For at vi skal kunne ta kontakt må du registrere telefonnummer. Du kan velge å oppgi om du ønsker at vi lagrer dine data og om du ønsker å bli kontaktet om relevant informasjon på et senere tidspunkt. SuperOffice er databehandler for dine personopplysninger, som lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å bli slettet eller endre samtykke.

Våre leverandører