Vi kjøper tomter

Vi har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter for og med grunneiere over hele Sørlandet.

Våre eiendomsutviklere kan alt om kjøp av eiendom, reguleringsarbeid, prosjektplanlegging og offentlige prosesser – helt frem til godkjent bolig.

Lang erfaring med utvikling av nye boligprosjekter på Sørlandet

Agderbygg AS og har stått for kjøp og utvikling av tomtegrunn for sine boligprosjekter siden 1992. Våre eiendomsutviklere sitter på betydelig erfaring og kompetanse innen alt fra kjøp av eiendom, reguleringsarbeid, prosjektplanlegging og de offentlige prosessene, helt frem til godkjent ny bolig.

Hvorfor samarbeide med oss?

Vi har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter for og med grunneiere over hele Sørlandet. Mange og gode referanseprosjekter har det blitt for både private- og offentlige utbyggere, men ikke minst boligprosjekter i egen regi.

Dette er også en trygghet for mindre aktører som besitter eiendommer med utviklingspotensial, men ikke ønsker eller kan gjennomføre det alene. Det er vel nettopp derfor mange grunneiere oppsøker oss for en mulighetsstudie av potensialet for nettopp deres eiendom.

Ta kontakt med oss!

Det er nå ønskelig med ytterligere påfyll av eiendommer i Agderfylkene og vi henvender oss derfor til alle dere som sitter med en eiendom dere tenker kan transformeres eller utvikles videre til et nytt og flott boligområde.

Ingen eiendom er for liten – Ingen eiendom er for stor.

Kontakt daglig leder

Egil Andre Jore på 94 14 66 80 eller eaj@agderbygg.no

La oss kontakte deg!

Agderbygg tar ditt personvern på alvor. For at vi skal kunne ta kontakt må du registrere telefonnummer. Du kan velge å oppgi om du ønsker at vi lagrer dine data og om du ønsker å bli kontaktet om relevant informasjon på et senere tidspunkt. SuperOffice er databehandler for dine personopplysninger, som lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å bli slettet eller endre samtykke.

Våre leverandører